Välkommen till Allsvenska Museet

Det här museet är en kärleksfull hyllning till vår högsta liga och vår rika fobollshistoria. Allsvenska museet är ett digitalt fotbollsmuseum där alla som älskar svensk fotboll kan bli donatorer.

Museet har redan nu en fin samling av fotbollsmemorabilia som donerats av de allsvenska klubbarna, men nu vill vi att du som älskar fotboll donerar bilder av dina allsvenska fotbollsföremål.

Låt oss tillsammans skapa ett museum som återspeglar Allsvenskans historia och den kärlek vi känner till fotbollen.


Logga inRegistrera digAnvändarvillkor

Allsvenskamuseet.se drivs av Föreningen Svensk Elitfotboll, Box 7118, 174 07 Sundbyberg.

Genom att använda #allsvenskamuseet på Instagram, Twitter eller ladda upp bilder på allsvenskamuseet.se så godkänner du följande villkor:

Donator till Allsvenska museet:

För att donera bilder till Allsvenska Museet laddar du upp bilder på allsvenskamuseet.se, via hashtagen #allsvenskamuseet på Instagram eller Twitter.

Donatorn måste själv ha tagit bilden för att publicera bilden på Allsvenska museet.

Donatorn intygar att ingen tredje man har upphovsrätt eller immateriella rättigheter till den bifogade bilden och att det inskickade verket inte innebär intrång på någon tredje mans upphovsrätt eller immateriella rättigheter.

Donatorn äger fortfarande upphovsrätten till det inskickade bidraget eller bidragen.

Donatorns namn anges så som det är inskickat om inget annat anges.

Donatorn intygar att han eller hon har fått tillåtelse, av samtliga personer eller målsman till personen på fotografiet, att publicera bilden (om antalet personer är tre eller färre).

Bilden får inte innehålla någon form av stötande inslag som strider mot SEFs ordningsregler på fotbollsarenorna eller som strider mot svensk lag. Följande innehåll är ej godkänt på Allsvenska Museet;

  • Våld
  • Pyroteknik
  • Politiska budskap
  • Budskap eller annat som kan verka anstötligt så som reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
  • Personangrepp
  • Rasistiska eller Sexistiska budskap
  • Marknadsföring för andra verksamheter
  • Bilder som kan uppfattas som stötande.

De uppgifter donatorn lämnar om sig själv i samband med insändande av bidrag kommer endast att behandlas av Svensk Elitfotboll och får inte överlåtas eller säljas vidare.

Genom att godkänna dessa Allmänna villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan och personuppgiftslagen. Svensk Elitfotboll sparar personuppgifter såsom Instagram-användarnamn, uppgivet användarnamn samt mailadress med syfte att administrera museet. Utlämnande av personuppgifter är helt frivilligt. Dina uppgifter lagras bara så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det kommer dina uppgifter att raderas. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav, såsom när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registeruppdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig. För att begära detta kan du skriva till Föreningen för Svensk Elitidrott. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan kontakta oss antingen skriftligen till: Föreningen Svensk Elitfotboll, Box 7118, 174 07 Sundbyberg eller per email: info@svenskelitfotboll.se.

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Donatorns Twitter och/eller Instagram konto måste vara publika för att kunna bidra med bilder till museet.

SEF förbehåller sig rätten att ta bort bilder som är opassande, saknar relevans, strider mot villkoren ovan eller svensk lagstiftning.

Allsvenskamuseet.se använder så kallade cookies för att lagra användarinformation.

MARKNADSFÖRING

Donatorn ger härmed Svensk Elitfotboll rätt att kostnadsfritt använda den inskickade bilden för kommersiella syften för att marknadsföra Allsvenska museet. Donatorn ger härmed Svensk Elitfotboll en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att förfoga över den inskickade bilden oavsett medium och geografisk marknad. Förfoganderätten innebär att Svensk Elitfotboll ges en obegränsad rätt att framställa exemplar av materialet och göra det tillgängligt för allmänheten. Detta innebär en obegränsad rätt att internt såväl som externt använda den inskickade bilden i broschyrer, affischer, webbsidor och digitala publikationer på Internet.

Överlåtelsen innebär även att Donatorn efterger rätten att bli namngiven.

Svensk Elitfotboll driver Allsvenska museet. Allsvenska museet har varken något samarbete eller är inte sponsrat eller administrerat av Facebook, Twitter eller Instagram.

Vid uppgivande av information, uppger donatorn information till Svensk Elitfotboll och inte till Instagram, Twitter eller Facebook.

Genom att godkänna dessa Allmäna villkor ger du Svensk Elitfotboll rätten att skicka information rörande föreningen och dess varumärken till den epost-adress som registreras.

×

Anmäl bidrag

Stäng